Bryllup

Kirkelig vielse finder sted i en af sognets to kirker. Efter aftale med præsten og med biskoppens tilladelse, er der også mulighed for bryllup uden for kirken. 

Hvis man i forvejen er borgelig viet, er man velkommen til en velsignelse i kirken.

Bor man ikke i sognet, er man velkommen til bryllup, hvis man har tilknytning til kirken.

Kirkens facebookside

Her poster vi bla.a. særlige events, billeder fra det der sker i kirken, og meget andet.

I år kan du følge med i Græse Kirkes online JULEKALENDER på vores facebookside.

Ny video hver dag i dec!

 

Lav en aftale

Kontakt Kirkens Præst for at aftale tid og sted for brylluppet og tidspunkt for en forberedende samtale.

Vælg et navn

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I 14 dage inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (Personregistrering.dk) til jeres kirkekontor.

Skaf en prøvelsesattest:

I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Prøvelsesattesten kan bestilles på borger.dk og er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Den skal sendes til vielsesmyndigheden i god tid inden vielsen. For kirkelige vielser i sognet sendes prøvelsesattesten til kirkekontoret senest 14 dage inden vielsen.   

Lyt til salmer på nettet her